Juridisk

Villkor och bestämmelser

Introduktion

Bed Bug Foundation CIC (BBF) är ett registrerat företag med företagsnummer 12231220. Den registrerade adressen är: Bed Bug Foundation CIC, Priors Loft, Coleford Road, Tidenham, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7JD.

Genom att använda och/eller besöka webbplatsen godkänner du dessa villkor och sekretesspolicy ("villkoren"), och du samtycker uttryckligen till och godkänner att vara bunden av villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar som styr webbplatsen. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor får du inte använda webbplatsen.

Bed Bug Foundation CIC kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen och/eller villkoren, och en sådan ändring ska träda i kraft omedelbart när det ändrade innehållet och/eller villkoren publiceras på webbplatsen, och din fortsatta användning av eller tillgång till denna webbplats ska anses innebära att du godkänner det ändrade innehållet och/eller villkoren.

Viktig information

Bed Bug Foundation CIC agerar som certifieringsorgan för branschen för hundar för upptäckt av doft av insekter i sängar. Företag med hundteam för upptäckt av sängbakterier som har klarat BBF:s certifieringsprocess under de senaste 12 månaderna listas automatiskt på denna webbplats (bbf-k9.org).

Alla företag som finns med på denna webbplats har rätt att när som helst begära att deras uppgifter ska tas bort eller uppdateras, men om inte uttryckligen motsatsen begärs, är alla företag med BBF-certifierade hundteam för upptäckt av vägglöss automatiskt inkluderade på denna webbplats.

Företag vars detektionshundar tidigare har certifierats av BBF men vars certifieringar sedan dess har upphört att gälla tas automatiskt bort från webbplatsen. Bed Bug Foundation CIC förbehåller sig dock rätten att förlänga certifieringarnas giltighet utöver 12 månader i vissa situationer, t.ex. när resebegränsningar på grund av COVID har gjort omcertifiering omöjlig.

Ytterligare information om BBF:s certifieringsprocess och uppgifter om varje certifierat lag finns på moderbolagets webbplats. bedbugfoundation.org.

Ansvarsfriskrivning på webbplatsen

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av BBF och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör vi inga uttalade eller underförstådda utfästelser eller garantier av något slag om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådan information sker därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta eller följdförluster eller skador, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av Bed Bug Foundation. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers karaktär, innehåll och tillgänglighet. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett stöd för de åsikter som uttrycks där.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. BBF tar dock inget ansvar för att webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll.

Integritetspolicy

Den här webbplatsen (bbf-k9.org) använder inte cookies och samlar inte in någon personlig information. De företag som är listade på den här webbplatsen har gett sitt tillstånd till att deras företagsuppgifter anges här via sekretesspolicyn på BBF:s systersida här: https://www.bedbugfoundation.org/privacy-policy/

Klagomålsförfarandet

BBF tar klagomålen på allvar.

Klagomål om denna webbplats och dess innehåll ska riktas till [email protected].

Klagomål om beteendet hos de företag som anges på denna webbplats bör riktas till lämplig landrepresentant. Kontaktuppgifter till landrepresentanterna finns här: https://www.bedbugfoundation.org/contact/

Observera att vi inte kan ta emot anonyma klagomål eller klagomål om företag som inte är verksamma inomBF.

Upphovsrättsmeddelande

Denna webbplats och dess innehåll är upphovsrättsligt skyddat av Bed Bug Foundation CIC. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att sprida eller reproducera delar av eller hela innehållet i någon form, med undantag för följande:

  • du får skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddisk endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
  • Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men endast om du anger webbplatsen som källan till materialet.

Du får inte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte heller överföra det eller lagra det på någon annan webbplats eller någon annan form av elektroniskt återvinningssystem utan föregående tillstånd.