Stiftelsen för bekämpning av vägglöss

Bed Bug Foundation CIC (12231220) är en icke-vinstdrivande stiftelse som har som mål att höja standarden för upptäckt och hantering av sängbaggar. Vår primära webbplats är bedbugfoundation.org.

BBF har två huvudinriktningar. Vi stöder skadedjursbranschen och allmänheten i korrekt identifiering och lämplig behandling av vägglöss (Cimex lectularius) genom en gratis Identifiering av provexemplar. och informationswebbplats.

Den andra delen av vår organisation tillhandahåller certifiering för branschen för hundar som upptäcker sängar. Genom ett nätverk av godkända skolor Vi genomför årliga certifieringar av hundpatruller i hela Västeuropa.

Alla företag med certifierade team för upptäckt av vägglöss finns på den här webbplatsen. Använd vår sökverktyg för att hitta kompetenta hundteam för upptäckt av vägglöss i ditt område.

För mer information om vår organisation, följ den här länken: https://www.bedbugfoundation.org/about/